G-20 Türkiye 2015 Çalıştayı

Ana Tema

“Küresel Refah için Güç ve Adalet İnşası“ Alt Temalar
Aktif Dış Politika ve G-20 Dönem Başkanlığı
Ekonomik Açılım ve G-20 Dönem Başkanlığı
Küresel Sorunlar, Türkiye ve G-20
- Çevre ve Biolojik Çeşitliliğin Korunması ve İklim Değişikliğine Karşı Önlemler

- Su, Enerji ve Gıda Güvenliği
Nükleer Proliferasyon ve Önlemler
- Yoksulluk ve Yolsuzlukların Önlenmesi
- Göç ve Mülteci Sorunları
- Terörizm ve Radikal Faaliyetlerin Önlenmesi
Mikro Milliyetçilik, Entegrasyon ve Öngörülemezlik ve Bölgesel Yansımalar
- Demokratikleşme ve Hukukun Üstünlüğü
İnsan Hakları, Kadın ve Çocuğun Statüsü

Vizyon Belgesi için lütfen tıklayınız.

YUKARI