İstanbul Güvenlik Konferansı 2015 Kitabı


TASAM Yayınları “Küresel Yönetişim, Güvenlik ve Aktörler:70. Yılında BM” isimli yeni kitabı ile 161 yayınlık bir envantere ulaştı. Tüm kitaplar TASAM internet sitesi üzerinde bulunan internet mağazasından satın alınabiliyor.
 
“Küresel Yönetişim, Güvenlik ve Aktörler:70. Yılında BM” kitabın editörlüklerini Emel PARLAR DAL, Gonca OĞUZ GÖK ve Tolga SAKMAN yaptılar.
 
Kitabın içeriği, 3-5 Aralık 2015 tarihlerinde Marmara Üniversitesi ve Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM iş birliği ile gerçekleştirilen “70. Yılında BM ve Küresel Yönetişim” ana temasıyla 1. İstanbul Güvenlik Konferansı’na katılan ulusal ve uluslararası akademisyenlerin, bürokratların, uzmanların, sivil toplum kuruluşları üyelerinin sundukları çalışmalardan oluşmakta.
 
Kitap, BM’nin küresel yönetişimde bir aktör olarak değişen rolünü, kapasitesini ve çalışma mekanizmalarını, değişen dünya düzeninde ortaya çıkan yeni meselelere ve gereksinimlere cevap vermede karşısına çıkan yapısal ve işlevsel kısıtlar çerçevesinde derinlemesine analiz etmekte. Bu çerçevede, bölgesel meselelerin çözümünün bölgesel ve küresel aktörlerin ve uluslararası örgütlerin karşılıklı iş birliği ile yakından alâkalı olduğu görüşünden hareketle, değişen dünya siyasetinde bölgesel-küresel karşılıklı bağımlılığına dikkat çekilmektedir.
 
Kitapta Yrd. Doç. Dr. Onur Okyar, Walid Salem, Zahid Ali Akbar, Yrd. Doç. Dr. Munir Hussain, Doç. Dr. Betül Karagöz Yerdelen, Prof. Dr. Berdal Aral, Doç. Dr. Sezai Özçelik, Dr. Shahid Ahmad Hashmat, Yrd. Doç. Dr. Ali Bilgin Varlık, Yrd. Doç. Dr. Aşkın İnci Sökmen, Yrd. Doç. Dr. Deniz Ilgaz, Yrd. Doç. Dr. Gonca Oğuz Gök, Doç. Dr. Emel Parlar Dal, Yrd. Doç. Dr. Arzu Al, Yrd. Doç. Dr. İsmail Ermağan, Tolga Sakman, Doç. Dr. Hasan Canpolat, Rahmi İncekara, Prof. Abdo Mukhtar Musa, Prof. Dr. Anwar Alam, Prof. Dr. Abdulrahim P. Vijapur, Yrd. Doç. Dr. Fatma Aslı Kelkitli, Dr. Imrana Begum, Hakan Aydın, Oktay Bingöl, Ralitsa Trifonova, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Ak, Dr. Soyalp Tamçelik, Dr. Tangiz Huseynli ve Priyanka Chhetri’nin makaleleri yer alıyor.
Çalışmanın ortak mesajlarından biri; BM’nin 70. Yılında dünya siyasetinde yaşanan değişimlere cevap vermede yetersiz kalması neticesinde, küresel yönetişimde etkin bir aktör meşruiyetinin her zamankinden daha fazla sorgulanmaya başlandığıdır. Bu anlamda, dünya siyasetinde yükselen orta ölçekli/bölgesel güç olma hedefiyle hareket eden Türkiye gibi devletler, küresel yönetişimde birçok alanda daha fazla rol almaya çalışmakta ve BM’nin adil ve etkin bir karar alma mekanizmasına sahip olması gerektiğini reform çağrılarıyla daha yüksek sesle dile getirmeye başlamaktadırlar.
 
Küresel Yönetişim, Güvenlik ve Aktörler:70. Yılında BM Kitabının Bibliyografik Künyesi

Kitap Adı  : Küresel Yönetişim, Güvenlik ve Aktörler:70. Yılında BM
Dili             : Emel PARLAR DAL, Gonca OĞUZ GÖK ve Tolga SAKMA
Yazarlar  : Onur Okyar, Walid Salem, Zahid Ali Akbar, Munir Hussain, Betül Karagöz Yerdelen,
  Berdal Aral, Sezai Özçelik, Shahid Ahmad Hashmat, Ali Bilgin Varlık, Aşkın İnci Sökmen,
  Deniz Ilgaz, Gonca Oğuz Gök, Emel Parlar Dal, Arzu Al, İsmail Ermağan, Tolga Sakman,
  Hasan Canpolat, Rahmi İncekara, Abdo Mukhtar Musa, Anwar Alam,
  Abdulrahim P. Vijapur, Fatma Aslı Kelkitli, Imrana Begum, Hakan Aydın, Oktay Bingöl,
  Ralitsa Trifonova, Gökhan Ak, Soyalp Tamçelik, Tangiz Huseynli ve Priyanka Chhetri

 

E-mağazada Görün

 

YUKARI